Praktijk De Hoop

Supervisiepraktijk voor psychologen in opleiding


Kwaliteit & KlachtenIedere cliënt verdient een adequate behandeling en bejegening. De kwaliteit van uw behandelaar wordt deels geborgd in bevoegd- en bekwaamheidseisen die gelden voor de Wet BIG. Ingeborg Visser is ingeschreven in het BIG register als GZ psycholoog met specialisme klinische psychologie (29066822525) en psychotherapeut(49066822516). Tevens is zij bij de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en lid van de Vereniging EMDR Nederland als EMDR practioner kind en jeugd.

Voor therapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de beroepscode van hun beroepsgroep.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders die zorg leveren binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut kenbaar te maken (statuut Praktijk De Hoop).

Indien u een klacht heeft, waar u niet samen uit komt, wordt er gebruik gemaakt van de klachtenprocedure die verzorgd wordt door het NIP (link).