Praktijk De Hoop

Supervisiepraktijk voor psychologen in opleiding


KostenSupervisie
Voor een supervisiesessie van 45 minuten wordt een bedrag van 115 euro in rekening gebracht voor klinisch psychologen in opleiding en 110 euro voor supervisanten VGCt, NIP en GZ psychologen in opeleiding.
Dubbele sessies hebben de voorkeur.

Ongecontracteerde zorg


Uw behandeling valt onder vergoeding binnen de zorgverzekeringswet. Elk kalenderjaar wordt uw wettelijke verplichte eigen risico aangesproken. In de praktijk is sprake van niet gecontracteerde zorg. Om de behandeling (deels) vergoed te krijgen, is er een verwijsbrief van uw huisarts of andere medisch specialist noodzakelijk waarin een vermoeden van een DSM diagnose vermeld staat. Praktijk De Hoop heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. U dient zelf de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van vergoeding van uw factuur van niet gecontracteerde zorg is niet bij alle zorgverzekeraars honderd procent. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

In de praktijk wordt er zowel behandeling binnen de basis GGZ voor kortdurende en lichte behandelingen geboden als specialistische GGZ, voor behandelingen die langer duren voor problematiek die al langer bestaat. Op 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. De bekostiging vindt via prestaties in de vorm van consulten plaats. Het maximale NZA tarief hangt af van de geplande duur van het consult en het beroep van de behandelaar.

Niet verzekerde zorg

Behandelingen van bepaalde problemen vallen niet binnen de zorgverzekeringswet en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen.

Zelfbetalers

U kunt er voor kiezen uw behandeling zelf te betalen. Voor zelfbetalers wordt het maximum OZP-tarief voor de prestatie (OZP niet basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZA). In 2023 is dit € 124,16 per sessie van 45 minuten.

Niet verschenen op een afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien u de afspraak te laat afzegt moet u zelf betalen. Er zal een bedrag van 50 euro bij u in rekening worden gebracht.